Årsberetning Tåsen Skolekor

2019

Organisasjons nr 819277052

Styret: Marte Myhre Reigstad (Leder), Anja Husebye (Kasserer), Rohan Fininger (Medlemsansvarlig), Lise Falkfjell, Guri Mo

Dirigent: Hilde Leite Gaupås

Organisasjon: Tåsen skolekor ble opprettet i 2017. Vi avholdt stiftelsesmøte 7. juni 2017. Der ble det skrevet stiftelsesprotokoll og statutter. Oppstart av koret ble godkjent i FAU ved Einar Røhnbæk og av rektor John Myrlund, i hht møtet mellom to nevnte. Koret er således formelt tilknyttet Tåsen skole. Det ble holdt 4 styremøter, og hadde hyppig kontakt via e-post.

Korets aktivitet: 2019 var et aktivt år, og vi deltok i flere av Ung i Kors arrangementer. Høsten 2019 ble opptak endret i en prøveordning, slik at 1. trinn ikke lenger tilbys plass i koret. Dette fordi vi bare har en dirigent, og 1. trinns elevene tok mye tid og energi, og vi ønsket å prioritere de eldre elevene for å hindre frafall blant de øvre aldersgruppene.

Antall betalende medlemmer pr 31.12.18 var 67. Øvinger foregår mandag ettermiddager fra kl 1430 til 1630 på Tåsen skole. Øvingen er inndelt etter aldersgrupper: 2.-3. trinn, og 4.-7. trinn. Det var ca 35 øvinger i løpet av kalenderåret 2018. Øvingslokaler og konsertlokaler lånes kostnadsfritt av Tåsen skole.

Konserter: Koret avholdt to konserter i 2018, en julekonsert og en sommerkonsert, for venner og familie. 17. mai gikk koret samlet bak Tåsen skolekorps og holdt etterfølgende konsert på skolen sammen med korpset. I tillegg sang koret ved lærerlunsj ved semesterslutt vår og høst, og for Tåsen barnehagetog 16. mai. All konsertvirksomhet har foregått uten inngangspenger.

Koret deltok også på det store arrangementet Sangfoni som ble avholdt på Riksscenen i 9. og 10. mars 2019. Regi var av John Vinge og medvirkende var barneartister og dansere. Dette var et omfattende arrangement, som krevde mye av både frivillge/foreldre og barna i koret, men var en virkelig stor opplevelse for barna. Søndag 8. september deltok sangere fra 4.-7.-klasse fra koret på Drømmekonserten med No4. En stor opplevelse for disse barna.

Medlemsskap i andre organisasjoner: Koret er medlem av Ung i Kor, og Ung i Kor Oslo.

Økonomi: Utgifter: Korets utgifter går til lønn av dirigent. Ved 17. mai konserten og har vi hatt utgifter til pausemat og drikke til barna, samt blomster til dirigent. Enkel servering på styremøter dekkes også av korets økonomi. Fordi koret er nyoppstartet har vi vært avventende med bruk av midler til andre poster, men styret har ønsket å benytte midler til branding av koret, så i 2019 fikk vi oss egen logo og har premiert barna med drikkeflasker og gymbag med logo.

Dirigent ble i 2019 lønnet via utleie fra Kulturskolen, som tidligere år. Dette medfører bedre forsikring, sykelønnsordning, pensjon for dirigent, samt bedre vikarmuligheter for koret ved sykdom, og ikke minst redusererte kostnader for dirigent.

Inntekter: Inntekter er dels via medlemsavgift (kr 550 pr semester) og dels via tilskudd fra kommune. Koret er også tildelt oppsparte midler fra Tåsen skole, fra tidligere oppsamlede midler øremerket kordrift.

 

Pr 31.12.2019 var det et overskudd på kr. 11411,- utgifter på kr. 161839,- og inntekter på kr. 173250,-.
På vegne av styret

 

Marte Myhre Reigstad – Styremedlem

Anja HusebyeStyremedlem

Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E